ORGANIZATION

  • Ảnh9
  • Anh1
  • Ảnh2
  • Ảnh3
  • Ảnh4
  • Ảnh5
  • Ảnh7
  • Ảnh8
  • Ảnh10
  • Ảnh 6


NEWS-EVENTS

Viện Dược liệu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và Hội nghị công chức, viên chức năm 2015
Chi tiết...
2016-01-19 10:15:28.859

Thông báo sách mới 3
Chi tiết...
2014-09-11 19:20:05.754

Lễ kỷ niệm 49 năm thành lập Viện Dược liệu (13/4/1961-13/4/2010)
Chi tiết...
2014-09-12 06:54:37.232

Lễ khánh thành phòng trưng bày tiêu bản và mẫu dược liệu nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Dược Liệu
Chi tiết...
2014-09-12 01:48:47.513

Viện Dược liệu tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thầy thuốc Việt Nam
Chi tiết...
2014-09-12 15:44:05.762