Thư viện

Tạp chí Dược liệu số 1 -2017

Trang

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3

Đặc điểm hình thái và giải phẫu của cây sơn cam bắc ở Bắc Giang - Hà Vân Oanh, Nguyễn Hoàng Tuấn, Chử Thị Thanh Huyền, Đỗ Thị Thúy Hòa

9

Đặc điểm hình thái và giải phẫu của cây bàn long sâm ở Thanh Trì, Hà Nội – Nguyễn Hoàng Tuấn, Đỗ Thị Thúy Hòa

14

Đặc điểm thực vật và vi học của cây xăng sê - Vũ Đức Lợi, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Tiến Vững

20

Thành phần hóa học của phần trên mặt đất cây lấu thu hái tại Việt Nam - Lê Việt Dũng, Vũ Thị Diệp, Võ Công Đức, Trần Thanh Hà, Hà Vân Oanh, Đỗ Thị Hà, Trần Minh Ngọc

24

Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học củ ngải đen - Bùi Kim Anh, Đoàn Duy Tiên, Phạm Gia Điền, Hồ Đắc Hùng, Phạm Quang Dương, Vũ Đình Hoàng

29

Các hợp chất phenolic phân lập từ cặn ethyl acetat của tỏa dương - Nguyễn Thị Hồng Anh, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Thu, Lê Việt Dũng

33

Phân lập các xanthon từ rễ cây viễn chí hoa vàng - Đoàn Thái Hưng, Trần Thị Hằng An, Nguyễn Minh Khởi, Phương Thiện Thương

38

Các hợp chất phân lập từ phần rễ cây sói Nhật thu hái tại Việt Nam - Đỗ Thị Oanh, Phạm Thanh Kỳ, Lê Việt Dũng, Phương Thiện Thương

45

Đánh giá hàm lượng hederacosid C và α-hederin trong dược liệu thường xuân trồng tại Đà Lạt - Trịnh Thị Điệp, Nguyễn Thị Hoàng Mai, Phùng Văn Trung

51

Nghiên cứu tác dụng hạ acid uric của tỏa dương trên động vật thực nghiệm - Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Hồng Anh, Phan Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Hà

55

Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng lên quá trình sinh trưởng, phát triển của chủng nấm Cordyceps militaris NBRC 100741 - Phạm Văn Nhã, Đỗ Hải Lan, Phạm Thị Lan, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bạc Thị Thu, Bùi Thanh Tùng

(Nguồn tin: Tòa soạn Tạp chí Dược liệu, Viện Dược liệu)