Thư viện

Tạp chí số 1 – 2012

Tạp chí số 1 – 2012

Trang

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3

Điều tra cây thuốc và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của đồng bào dân tộc Sán Chí ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Nghĩa Thìn

8

Sàng lọc hoạt tính chống oxy hoá một số cây thuốc của đồng bào Pako - Vân Kiều ở Quảng Trị -Nguyễn Thị Hoài, Trịnh Thị Điệp, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Khánh Thuỳ Linh, Nguyễn Bích Hiền, Hoàng Thị Diệu Hương

13

Hepatoprotective potential of rind extract from Nephelium lappaceum L. in mice treated by paracetamol - Hoàng Tôn Hạ Vi, Nguyễn Ngọc Khôi

17

Nghiên cứu tác dụng hướng sinh dục nam của cây chân chim không cuống quả - Trần Mỹ Tiên, Đặng Thị Thanh Nhàn, Trần Công Luận, Nguyễn Thị Thu Hương

24

Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzym xanthin oxidase của các  cao chiết từ quả nhàu - Lê Minh Triết, Nguyễn Minh Khuê, Trần Thị Kiều Trang

29

Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của bài thuốc “nhân trần cao thang gia giảm” - Vũ Văn Điền, Lê Thanh Hà, Đỗ Thị Phương

34

Các coumarin từ quả cây xà sàng - Lê Minh Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Thị Hồng Vân, Ngọ Thị Phương, Phạm Đình Tỵ, Nguyễn Thế Dũng, Lê Mai Hương, Hoàng Thanh Hương

39

Hai hợp chất eudesmen sesquiterpen phân lập từ củ gấu - Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Minh Châu, Đan Thị Thúy Hằng, Lê Hoàng Trâm, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Tiến Đạt

42

Simultaneous Quantitative Analysis of Major Saponins in Vietnamese Ginseng byHPLC - Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Minh Đức

48

Khảo sát hàm lượng citroflavonoid trong vỏ quả các loài thuộc chi citrus thu hái ở các địa phương trong cả nước - Trịnh Thị Điệp, Đinh Phương Liên, Trần Minh Ngọc, Nguyễn Tuấn Anh, Phương Thiện Thương

53

Study of Polygonum odoratum Lour. oil in south Vietnam - Nguyễn Thị Thu Vân, Lê Ngọc Thạch

57

Nuôi cấy rễ tơ thanh hao thu nhận artemisinin bằng công nghệ trong bioreactor - Bùi Thị Tường Thu, Phạm Thế Anh, Trần Văn Minh

 

(Nguồn tin: )