Thư viện

Tạp chí số 2 – 2014

Tạp chí số 2 – 2014

Trang

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

67

Tác dụng của cao chiết cồn từ lá chùm ngây trên nội mạc tử cung chuột cống trắng giảm năng sinh dục - Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Đỗ Thị Phương

73

Khảo sát ảnh hưởng của công thức phối hợp các dược liệu xạ can, bọ mắm và dâu tằm lên một số chỉ số liên quan đến chức năng miễn dịch trên thực nghiệm - Lã Văn Kính, Nguyễn Thị Thu Hương, Chung Thị Mỹ Duyên

80

Nghiên cứu tác dụng an thần của bài thuốc an thần hoàn (ATH) trên động vật thực nghiệm - Nguyễn Hoàng Anh, Lê Doãn Trí, Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thu Hằng, Trần Bá Kiên

86

Thành phần hóa học của rễ hà thủ ô đỏ thu hái tại Việt Nam - Nguyễn Thị Hà Ly, Lê Xuân Duy, Nguyễn Minh Khởi, Phương Thiện Thương

91

Hai dẫn xuất naphtalen phân lập từ cây hương lâu - Phạm Văn Hinh, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thị Bích Thu

96

Thành phần hóa học của cây dâu dây thu hái tại Việt Nam - Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Bích Thu, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Minh Khởi, Phương Thiện Thương

101

Các hợp chất pyranoflavanon và sterol từ lá cây đậu dầu thu hái tại Thừa Thiên Huế - Hồ Việt Đức, Hoàng Thị Như Hạnh, Nguyễn Thị Hoài, Trần Đăng Hòa

106

Góp phần khảo sát thành phần hóa học lá màn màn hoa tím - Phan Nhật Minh, Mai Đình Trị, Nguyễn Tấn Phát, Nguyễn Ngọc Hạnh, Mã Thị Thu Thanh, Chung Hoàng Huynh

110

Flavonoid phân lập từ lá của cây gối hạc tíaNguyễn Thị Phương, Vũ Văn Tuấn, Nguyễn Minh Khởi, Phương Thiện Thương

116

Thành phần hóa học của phân đoạn nước dây thìa canh - Hoàng Minh Châu, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thị Bích Thu, Trần Văn Ơn

122

Nghiên cứu một số tác dụng sinh học của của ngũ gia bì hương - Phạm Thị Nguyệt Hằng, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thị Bích Thu, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Minh Khởi

 

(Nguồn tin: )