Thư viện

Tạp chí số 2 năm 2013

Tạp chí số 2 năm 2013

 

Trang

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

71

Đánh giá tác dụng của chặc chìu trên mô hình viêm màng bụng ở chuột nhắt và chuột cống thực nghiệm - Nguyễn Trang Thúy, Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Minh Khởi, Phương Thiện Thương

77

Tác dụng gây độc tế bào ung thư của dịch chiết Uvaria cordata (Dun.) Wall. ex Alston – Annonaceae - Hồ Việt Đức, Lê Thị Hồng Oanh, Nguyễn Thị Hoài, Phan Văn Kiệm, Đỗ Thị Thảo

82

Effect of Euphorbia thymifolia Linn extract on blood glucose level in msg - and STZ/NAD-induced diabetes mice – Hoàng Lê Sơn, Trần Thị Phương Dung, Đinh Nguyễn Gia An, Trần Văn Minh

89

Evaluation of antibacterial activity of Vietnam’s Caesalpinia sappan L. – Hoàng Lê Sơn, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Văn Minh

93

Hai anthranoid phân lập được từ rễ ba kích - Trần Thị Yến Phương, Mai Đình Trị, Trần Công Luận

97

Thành phần flavonoid từ phần trên mặt đất của cây lạc tân phụ -Phạm Quốc Tuấn, Nguyễn Đức HùngNguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Minh Khởi, MinKyun Na, Phương Thiện Thương

102

Thành phần hóa học phân đoạn n-hexan quả táo mèo - Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Trần Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Minh Khởi

108

Đặc điểm hình thái và cấu tạo giải phẫu các bộ phận của cây gạo thu hái tại Hà Nội - Hồ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thái An, Thái Nguyễn Hùng Thu

113

Đánh giá một số đặc điểm nông sinh học của các mẫu giống gấc thu thập tại miền bắc Việt Nam - Phạm Hồng Minh, Phạm Văn Ý, Nguyễn Minh Khởi, Nguyễn Thị Thư 

118

Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây gối hạc - Nguyễn Thị Phương, Trịnh Thị Nga, Ngô Quốc Luật, Nguyễn Minh Khởi, Phương Thiện Thương

 

(Nguồn tin: )