Thư viện

Tạp chí số 3 - 2009

Tạp chí số 3 - 2009

Trang

131

Chất lượng và thích nghi của đất trồng cạn đối với một số cây dược liệu ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa - Nguyễn Công Vinh.

137

Đặc điểm thực vật của ba loài cây thuốc thuộc chi cườm rụng (Ehretia P. Br.), họ Vòi voi (Boraginaceae) - Hoàng Quỳnh Hoa, Trần Công Khánh.

141

Phân tích xác định aucubin trong dược liệu mã đề (Plantago major L.) bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng kết hợp đo mật độ (TLC- scanning) phục vụ nghiên cứu tiêu chuẩn hóa - Nguyễn Kim Bích, Nguyễn Thị Phương, Trịnh Thị Nga, Vũ Thị Lan.

 145

Khảo sát tinh dầu vỏ trái và lá quýt “đường”(Citrus reticulata Blanco) trồng tại Tiền Giang - Phạm Duy Toàn, Phan Thị Minh Chung, Nguyễn Thị Thảo Trân, Lê Ngọc Thạch

151

Tổng hợp một số dẫn xuất từ hesperetin và xác định khả năng gây độc hại tế bào của chúng - Hoàng Thị Kim Dung, Nguyễn Cửu Khoa, Nguyễn Ngọc Hạnh.

 

 155

Nghiên cứu tác dụng chống u thực nghiệm trên chuột nhắt trắng của dược liệu đơn lá đỏ - Nguyễn Thái An.

158

Tác dụng chống trầm cảm của cao chiết cồn từ lá đinh lăng - Nguyễn Thị Thu Hương, Hồ Ngọc Tiến Anh, Nguyễn Kim Phượng.

 163

Sesquiterpen của đảng sâm trước và sau chế biến  - Hoàng Minh Chung.

 166

Nghiên cứu tác dụng chống viêm đa khớp của vị thuốc ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae) - Vũ Văn Điền, Lê Kim Loan, Vũ Thị Trâm, Nguyễn Thùy Dương.

170

Kết quả nghiên cứu ribonuclease từ nhau thai người. I. Nghiên cứu phân bố hoạt tính trong các phân đoạn protein từ dịch chiết nhau thai - Nguyễn Văn Thiết

 

(Nguồn tin: )