Thư viện

Tạp chí số 3 năm 2006

Tạp chí số 3 năm 2006

Trang

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

97

Danh lục Đỏ cây thuốc Việt Nam năm 2006– Nguyễn Văn Tập. 

106

Sự phân bố của ngũ gia bì hương và ngũ gia bì gai ở Việt Nam – Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Tập, Ngô Văn Trại, Lê Thanh Sơn, Ngô Đức Phương, Cù Hải Long, Nguyễn Bá Hoạt

108

Nghiên cứu khả năng nhân giống và bảo tồn ngũ gia bì hương và ngũ gia bì gai ở Việt Nam Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Tập, Lê Thanh Sơn, Ngô Đức Phương, Cù Hải Long, Đinh Văn Mỵ, Nguyễn Bá Hoạt, Nguyễn Nghĩa Thìn.

113

Nghiên cứu  thành phần flavonoid trong cây ban Nguyễn Quốc Thức, Nguyễn Thượng Dong,  Bùi Thị Bằng, Trần Văn Thuỳ, Đặng Vũ Lương.

117

Chemical Study on Strobilanthes acrocephalus T. Anders T. T. Thuy, T. V. Sung,  G. Adam.

120

Khảo sát thành phần hoá học của thân rễ cây gừng gió Nguyễn Thế Dũng, Phạm Khắc Tiệp, Nguyễn Kim Sơn, Mai Kim Nhung, Phạm Minh Diệp.

124

Tác dụng tăng cường thể lực của rễ củ cây sâm báo Đào Thị Vui, Mai Tất Tố, Nguyễn Thượng Dong, Vũ Thị Trâm.

128

Tác dụng của chế phẩm silymarin chiết xuất từ quả cúc gai  di  thực trên  mô hình gây viêm gan mạn thực nghiệm ở chuột cống trắng Trịnh Thị Điệp, Nguyễn Thượng Dong, Bùi Thị Bằng, Nguyễn Kim Phượng, Đỗ Thị Phương.

132

Phương pháp lên men với chủng vi khuẩn sinh proteinase tách chiết chitin từ  vỏ tôm - Đỗ Ngọc Tú, Nguyễn Văn Thiết.

137

Nghiên cứu tách, chiết và sử dụng toxin có hoạt tính sinh học từ nọc rắn hổ mang Việt Nam Trần Đình Toại, Nguyễn Văn Thiết, Lê Mai Hương, Nguyễn Thanh Hạnh, Đỗ Trung Sỹ, Nguyễn Kim Phượng, Trần thị Hồng.

141

Giải thưởng Sách Việt Nam và ngày Hội tôn vinh văn hóa đọc lần thứ nhất 28 tháng 5 năm 2006.

 

(Nguồn tin: )