Thư viện

Tạp chí số 3 năm 2011

Tạp chí số 3 năm 2011

Trang

145

Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây thuốc  của đồng bào dân tộc Dao xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên - Lê Thị Thanh Hương, Dương Thị Nhàn, Nguyễn Nghĩa Thìn

151

In vitro antioxidant and in vivo prophylactic effects of extracts from Allium schoenoprasum L. against  hepatotoxicity in carbon tetrachloride  intoxicated mice - Nguyen Thi Thu Hien, Nguyen Ngoc Khoi

156

Anxiolytic-like behavioral changes induced by Morinda citrifolia L.fruit (Noni) in mice - Bui Trung Hau, Nguyen Ngoc Khoi

161

Nghiên cứu một số tác dụng dược lý của muối calci và kali hydroxycitrat trên chuột nhắt trắng - Đặng Quang Vinh, Nguyễn Thưởng, Đào Hùng Cường, Nguyễn Minh Khởi, Đỗ Thị Phương, Đoàn Thị Kim Anh

166

Khảo sát tinh dầu màng tang tại Đắk Nông - Đỗ Thị Phương, Lê Ngọc Thạch

173

Siêu âm tẩm trích hoa bưởi Năm roi - Trần Thị Thu Hiền, Lê Ngọc Thạch

182

Thành phần hóa học nhựa lá lô hội - Phan Nhật Minh,Phùng Đình Hòa, Nguyễn Ngọc Hạnh

187

Isolation of ginsenoside-Rh1 in higher yield from processed Vietnamese ginseng - Le Thi Hong Van, Nguyen Ngoc Khoi, Nguyen Minh Duc

193

Thymol constituents from Eupatorium fortunei - Tran Thi Hong Hanh, Nguyen Trưong Tuan, Dan Thi Thuy Hang, Chau Van Minh, Lee Dongho, Nguyen Tien Dat

196

Hợp chất phenol từ lá dâu tằm - Mai Đình Trị, Lê Tiến Dũng, Phan Thị Mai Trâm

201

Định tính - định lượng dexamethason acetat và betamethason trộn trái phép trong  chế phẩm đông dược bằng HPLC -Trần Thị Hoàng Chi, Trần Ngọc Thu, Huỳnh Ngọc Thụy, Trần Hùng

208

Nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách trồng và độ cao luống đến năng suất và hoạt chất atractylenolid III trong cây bạch truật  tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc - Nghiêm Tiến Chung, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thị Phương, Ninh Thị Phíp

 

(Nguồn tin: )