Thư viện

Tạp chí số 4 năm 2013

Tạp chí số 4 năm 2013

Trang

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

207

Nghiên cứu sàng lọc tác dụng độc trên một số dòng tế bào ung thư của 30 mẫu dược liệu kết hợp với Trail - Phạm Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Thị Phượng, Đỗ Thị Phương,Phí Thị Xuyến, Nguyễn Thị Lập, Nguyễn Minh Khởi

213

Thành phần hóa học của quả núc nác - Phương Thiện Thương, Lê Xuân Thủy, Nguyễn Minh Khởi

220

Triterpenoid phân lập từ cặn chiết n-hexan của cây mua bà - Trần Thanh Hà, Nguyễn Minh Khởi, Phạm Thùy Dương, Nguyễn Văn Đậu, Nguyễn Thị Hà, Bùi Mộng Hoa

225

Study on phytochemistry of Agrimonia pilosa Ledeb (Rosaceae) growing in Vietnam - Hồ Đắc Hùng, Phạm Gia Điền, Bùi Kim Anh

229

Thành phần hoá học của lá cây thông đỏ lá dài trồng ở Đà Lạt -Phạm Văn Mạnh, Bùi Thế Vinh, Hứa Hoàng Oanh, Trần Công Luận

234

Thành phần hóa học của rễ cốt khí củ ở Việt Nam - Nguyễn Thị Hà Trần Thanh Hà, Nguyễn Văn Đậu, Nguyễn Minh Khởi

243

Các hợp chất flavonoid glycosid từ thân rễ cây xạ can - Đỗ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Mạnh Cường, Ngọ Thị Phương, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Văn Hoan, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Minh Hà

248

Thành phần hóa học của phân đoạn n-hexan dây thìa canh - Hoàng Minh Châu, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thị Bích Thu, Trần Văn Ơn

254

Thành phần hóa học của lá cây bù dẻ lá lớn - Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức, Nguyễn Thị Hoài Ly, Phan Văn Kiệm

258

Thiết lập chất chuẩn ginsenosid - Rb1 và ginsenosid - Rg1 - Huỳnh Thị Ngọc Ngân, Trương Vũ Hoài Thu, Hà Diệu Ly, Dương Hồng Tố Quyên, Nguyễn Minh Đức

266

Preparation and characterization of herbal gel containing Aloe veraand winter melon extract - Hoàng Lê Sơn, Võ Phương Thanh, Trần Văn Minh

 

(Nguồn tin: )