Thư viện

Tạp chí số 5 năm 2011

Tạp chí số 5 năm 2011

Trang

277

Xây dựng mô hình nghiên cứu thuốc chống trầm cảm trên tế bào thần kinh vỏ não nuôi cấy nguyên phát và tế bào NG 108-5 - Phạm Thị Nguyệt Hằng, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Thị Phượng, Phí Thị Xuyến, Quách Thị Lê Hà, Nguyễn Minh Khởi, Michihisa Tohda

282

Tác dụng kích thích miễn dịch của lá và thân bồ lược vàng trên chuột gây suy giảm miễn dịch bằng tia xạ - Nguyễn Minh Khởi, Nguyễn Trọng Thông, Phạm Thị Vân Anh, Trịnh Thị ĐiệpTrần Thanh Hà, Hoàng Thị Diệu Hương 

288

Effect of Sweet Potato (Ipomoea batatas L.) Leaf Extract onHypoglycaemia, Blood Insulin Secretion, and Key CarbohydrateMetabolic Enzymes in Expermentally Obese and STZ-induced DiabeticMice - Đỗ Văn Phúc, Phạm Quỳnh Liên, Đỗ Ngọc Liên, Trần Trung Kiên, Trần Thị Phương Liên, Vũ Công Phong, Kim Đình Tiến

292

Nghiên cứu tác dụng lợi mật và bảo vệ gan của  các phân đoạn chiết lá mác mật Cao Bằng Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Kim Phượng, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Minh Khởi v à cs.

295

Các hợp chất triterpen có tác dụng ức chế NF-kB phân lập từ lá gai -Trần Thị Hồng Hạnh, Lê Hoàng Trâm, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Tiến Đạt

298

Hoạt tính kháng vi khuẩn Streptococcus xoang miệng của a-mangostin tinh sạch từ vỏ quả măng cụt - Nguyễn Thị Mai Phương, Marquis E. Robert

303

Độc tính của các lignan phân lập từ hạt nhục đậu khấu trên một số dòng tế bào ung thư - Nguyễn Thị Chinh, Hoàng Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Thị Quỳ, Phí Thị Xuyến, Nguyễn Minh Khởi, Phương Thiện Thương

306

Nghiên cứu thành phần hóa học của loài Adenosma hirsuta (Miq) Kurz. - Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Ngọc Thùy,  Đỗ Thị Hà, Nguyễn Minh Khởi

310

Thành phần hóa học của thân bồ lược vàng - Hoàng Thị Diệu Hương, Trịnh Thị Điệp, Trần Thanh Hà, Nguyễn Minh Khởi

314

Khảo sát tinh dầu vỏ trái và lá cam sành - Vũ Thiên Ý, Nguyễn Thị Thảo Trân, Lê Ngọc Thạch

323

Nghiên cứu ảnh hưởng các chất cảm ứng đền tích tụ taxol trong nuôi cấy tế bào thông đỏ - Phạm Cao Khải, Bùi Thị Tường Thu, Trần Văn Minh

329

Nghiên cứu thăm dò khả năng tổng hợp lovastatin  từ các chủng nấmaspergillus terreus đã được lựa chọn bằng kỹ thuật đột biến - Đỗ Thị Tuyên, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Quyền Đình Thi, Nguyễn Thị Hoài Trâm 

335

Nuôi cấy chuyển nạp gen tạo rễ tơ vào mô lá thanh hao hoa vàng -Nguyễn Thị Thanh, Bùi Thị Tường Thu, Trần Văn Minh

 

(Nguồn tin: )