Thư viện

Các số tạp chí đã xuất bản năm 2005

Các số tạp chí đã xuất bản năm 2005
 

http://vienduoclieu.org.vn/images/stories/vienduoclieu.org.vn/tap-chi/so1.JPG

Số 1 - 2005

  Tập 10

۩ Nghiên cứu một số tác dụng dược lý của lá sâm Việt Nam

Tác giả: Trần Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Thu Hương

Tạp chí Dược liệu tập 10, số 1/2005

http://vienduoclieu.org.vn/images/stories/vienduoclieu.org.vn/tap-chi/so2.JPG

Số 2 - 2005

  Tập 10

۩ Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây thiên lý

Tác giả: Lê Minh Hà, Châu Văn Minh, Braca Alessandra, Ivano Moretti, Lê Mai Hương, Phạm Quốc Long, Nguyễn Văn Hoan

Tạp chí Dược liệu số 10, số 2/2005

http://vienduoclieu.org.vn/images/stories/vienduoclieu.org.vn/tap-chi/so3.JPG

Số 3 - 2005

  Tập 10

۩ Các loài thuộc chi Panax L.ở Việt Nam

 Tác giả: Nguyễn Văn Tập

Tạp chí Dược liệu tập 10, số 3/2005

http://vienduoclieu.org.vn/images/stories/vienduoclieu.org.vn/tap-chi/so4.JPG

Số 4 - 2005

  Tập 10

 ۩   Xây dựng phương pháp chế biến phụ tử ở Sa Pa

Tác giả: Bùi Hồng Cường, Phùng Hòa Bình, Nguyễn Trọng Thông, Vũ Chí Nguyễn, Phạm Thị Vân Anh

Tạp chí Dược liệu tập 10, số 4/2005

so6

Số 5 - 2005

Tập 10

۩    Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây đinh lăng bằng ngọn chồi

Tác giả: Vũ Hoài Sâm, Phạm Văn Hển, Nguyễn Bá Hoạt

Tạp chí Dược liệu tập 10, số 5/2005

http://vienduoclieu.org.vn/images/stories/index.jpeg

Số 6 - 2005

  Tập 10

    Khảo sát thành phần hóa học của vỏ cây mù u۩

Tác giả: Hà Diệu Ly, Nguyễn Diệu Liên Hoa. Phạm Đình Hùng

Tạp chí Dược liệu tập 10, số 6/2005

 

(Nguồn tin: )