Thư viện

CÁC SỐ TẠP CHÍ ĐÃ XUẤT BẢN NĂM 2013

CÁC SỐ TẠP CHÍ ĐÃ XUẤT BẢN NĂM 2013

 Tap_chi_so_1_2013

 Số 1 - 2013

    Tập 18

۩ Một vài kết quả kiểm tra chất lượng dược liệu trên thị trường năm 2011-2012

Tác giả: Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Minh Khởi, Phương Thiện Thương, Nguyễn Thị Hà Ly, Nguyễn Thị Nụ

Tạp chí Dược liệu tập 18, số 1/2013

Anh_bia_2

Số 2 - 2013

   Tập 18

۩ Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây gối hạc

Tác giả: Nguyễn Thị Phương, Trịnh Thị Nga, Ngô Quốc Luật, Nguyễn Minh Khởi, Phương Thiện Thương

Tạp chí Dược liệu tập 18, số 2/2013

 

Anh_bia_3

Số 3 - 2013

   Tập 18

Tác dụng giảm đau và kháng viêm từ cao chiết từ cây tứ bạch long  ۩

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương, Bùi Phước Phú

Tạp chí Dược liệu tập 18, số 3/2013

Anh_4

Số 4 - 2013

    Tập 18

   Thành phần hóa học của quả núc nác  ۩

Tác giả: Phưong Thiện Thương, Lê Xuân Thủy, Nguyễn Minh Khởi

Tạp chí Dược liệu tập 18, số 4/2013

Anh_8

Số 5 - 2013

   Tập 18

  ۩

Tác giả: 

Tạp chí Dược liệu tập 18, số 5/2013

Anh_6

Số 6 - 2013

   Tập 18

۩ Bổ sung loài Lonicera calcarata Hemsl. (họ Kim ngân - Caprifoliaceae) cho hệ thực vật Việt Nam

Tác giả: Hoàng Văn Toán, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Xuân Nam, Phan Văn Trưởng

Tạp chí Dược liệu tập 18, số 6/2013

 

(Nguồn tin: )