Thư viện

Các số tạp chí đã xuất bản năm 2014

Các số tạp chí đã xuất bản năm 2014

so_1_2014

Số 1 - 2014

   Tập 19

۩ Phân lập và xác định cấu trúc một số flavonoid từ hạt cây cần tây

Tác giả: Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thị Hồng Vân 

Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 1/2014

http://vienduoclieu.org.vn/images/stories/vienduoclieu.org.vn/tap-chi/so2.JPG

Số 2 - 2014

   Tập 19

۩  Thành phần hóa học của rễ hà thủ ô đỏ thu hái tại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Hà Ly, Lê Xuân Duy, Nguyễn Minh Khởi, Phương Thiện Thương

Tạp chí Dược liệu, tập 19, số 2/2014

So_2

No. 3 - 2014

   Vol. 19

۩ Study on Hyperglycemic Model in Bilaterally Ovariectomized Mice

Authors: Nguyen Thi Thu Huong, Le Quang Binh, Nguyen Minh Khoi

Journal of Medicinal Materials, 2014, Vol. 19, No. 3

so_4

Số 4 - 2014

   Tập 19

۩  Thành phần hóa học của rễ đảng sâm

Tác giả: Trần Thanh Hà, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Minh Khởi, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Nghị

Tạp chí Dược liệu tập 19, số 4/2014

So_5

No. 5 - 2014

   Vol. 19

۩  Triterpenes from the Leaves of Leea rubra Blume ex Spreng

Authors: Nguyen Thi Phuong, Vu Van Tuan, Pham Huy Bach, Nguyen Minh Khoi, Phuong Thien Thuong 

ournal of Medicinal Materials, 2014, Vol. 19, No. 5

So_6

Số 6 - 2014

 Tập 19

۩   Đặc điểm hình thái và giải phẫu của cây thuốc hế mọ

Tác giả:  Trần Phi Hùng, Nguyễn Quỳnh Nga, Phạm Thanh Huyền, Lê Việt Dũng, Nguyễn Viết Thân.

Tạp chí Dược liệu tập 19, số 6/2014

 

(Nguồn tin: )