Thư viện

Tạp chí số 1 – 2014

Tạp chí số 1 – 2014

Trang

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3

Ent-18-acetoxy-7b-hydroxykaur-16-en-15-one từ cây khổ sâm cho lá gây chết tế bào ung thư theo kiểu apoptosis và điều hòa sự biểu hiện của gen kháng Apoptosis XIAP qua tín hiệu NFĸB - Phí Thị Xuyến, Phương Thiện Thương, Nguyễn Minh Khởi, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Yoshihiro Hayakawa, Satoru Yokoyama, Ikuo Saiki

8

Khảo sát hoạt tính độc tế bào của các cây thuốc Việt Nam trên dòng tế bào ung thư gan HEPG2 - Phạm Ngọc Khanh, Bùi Hữu Tài, Young Ho Kim, Vũ Thị Hà, Trần Thu Hường, Nguyễn Mạnh Cường

15

Nghiên cứu hoạt tính kháng vi sinh vật trong các cao chiết và hợp chất flavonoid phân lập được từ lá chùm ngây - Nguyễn Đăng Khoa, Trần Công Luận

18

Phân lập và xác định cấu trúc một số flavonoid từ hạt cây cần tây - Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thị Hồng Vân

22

Isolation of huperzine A from Huperzia squarrosa (Forst.) Trevis., Lycopodiaceae - Nguyễn Ngọc Chương, Trần Công Luận

27

Isolation and cytotoxicity of flavonoids from chloroform leaf extract of Lawsonia inermis L. – Hoàng Lê Sơn, Trần Minh Thông, Trần Văn Minh

32

Nghiên cứu nhân giống vô tính (bằng hom) loài ngũ gia bì hương tại Hà Giang - Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Quỳnh Nga, Hoàng Văn Toán, Phan Văn Trưởng, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Văn Dân, Lê Thành Nam, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Bích Thu, Giang Lộc Thăng

41

Ảnh hưởng của thời vụ, khoảng cách và liều lượng phân bón đến năng suất dược liệu đan sâm nguồn gốc Tứ Xuyên - Trung Quốc tại Hà Nội - Lê Khúc Hạo, Ngô Quốc Luật, Đào Văn Núi, Trần Danh Việt

46

Nhân giống cây đinh lăng lá nhỏ bằng kỹ thuật nuôi cấy chồi đỉnh - Lê Thị Như Thảo, Hoàng Hữu Tuấn, Mai Thị Phương Hoa, Đỗ Tiến Vinh, Trần Văn Minh

52

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến nhân giống vô tính từ củ mẹ đan sâm - Đào Văn Núi, Ngô Quốc Luật, Trần Danh Việt, Nguyễn Trần Hy, Lê Khúc Hạo, Trịnh Văn Vượng, Lê Tiến Vinh

57

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng trong nhân giống in vitro cây đan sâm - Tạ Như Thục Anh, Nguyễn Trần Hy, Dương Thị Phúc Hậu, Ngô Quốc Luật

 

(Nguồn tin: )