Thư viện

Tạp chí số 4 - 2015

Tạp chí số 4 - 2015

25/12/2015

Tạp chí số 4 năm 2006

Tạp chí số 4 năm 2006

25/12/2015

Tạp chí số 2 - 2006

Tạp chí số 2 - 2006

25/12/2015

Tạp chí số 2 - 2015

Tạp chí số 2 - 2015

25/12/2015

CONTENTS VOL. 20 (5), 2015

CONTENTS VOL. 20 (5), 2015

21/10/2015

QUY ĐỊNH VÊ ĐĂNG BÀI

Tạp chí Dược liệu đăng những công trình nghiên cứu khoa học về cây, con, bài thuốc, công tác trồng, chế biến và bảo quản cây thuốc, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên dược liệu, bảo tồn đa dạng ...

12/09/2014

GIỚI THIỆU

Tạp chí Dược liệu của Viện Dược liệu được Bộ Văn hoá - Thông tin cấp Giấy phép xuất bản số 313/GP-BVHTT ngày 23/7/2002 và chỉ số ISSN 0868-3859.

12/09/2014