Sách hay

Giới thiệu sách: MATH FOR THE PHARMACY TECHNICIAN

Tác giả: Lyuu M. Egler

             Kathryn A. Booth

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 369p

Cuốn sách này cung cấp những kiến thức toán học từ cơ bản, đơn giản đến phức tạp cho những kỹ thuật viên dược tương lai.  Cuốn sách đề cập đến những kỹ thuật dược phẩm đang được điều trị và giúp sinh viên dược học cách thực hành an toàn như một kỹ thuật viên dược. Trong 11 chương của cuốn sách, các kỹ thuật viên dược tiếp cận hệ thống đánh số và đánh giá toán học, hệ thống đo lường và trọng lượng, cách tìm một loạt thông tin phổ biến cho tất cả các nhãn thuốc và các gói thuốc đồng thời học cách tính toán liều lượng giữa các loại thuốc khác nhau cho các đối tượng bệnh nhân khác nhau  .

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - thư viện)