Sách hay

Sách hay: Thuốc Bắc chữa bệnh thường dùng

Thuốc Bắc chữa bệnh thường dùng/Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Phương._H.: Y học, 1997._703tr._15x22cm.

Nội dung gồm:

  • 310 vị thuốc bắc thường dùng trong đông y.
  • Trích dẫn các sách cổ Trung Hoa về công dụng từng vị.
  • 1200 bài thuốc chữa bệnh cổ phương, phổ thông kinh nghiệm.
  •  

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin Thư viện - Viện Dược liệu)

Tags: Sách hay