Scientific research

Hội thảo đánh giá tình hình và bàn giải pháp phát triển dược liệu tại tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 26/10/2016, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo phát triển cây dược liệu nhằm đánh giá tình hình phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu trên địa bàn tỉnh, bàn định hướng, giải pháp trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì Hội thảo.

(Nguồn tin: )