Scientific research

Viện Dược liệu tổ chức Khóa tập huấn phương pháp xây dựng quy trình trồng -chăm sóc - thu hái sơ chế dược liệu

Sau 2 ngày (22 và 23 tháng 9 năm 2016), tại Viện Dược liệu, Khóa tập huấn phương pháp xây dựng quy trình trồng – chăm sóc - thu hái sơ chế dược liệu do Viện Dược liệu tổ chức đã kết thúc tốt đẹp và hiệu quả.

(Nguồn tin: )