News

Hội thảo “Công tác phát triển y học cổ truyền Việt Nam: thực trạng, thách thức và định hướng công tác tham mưu trong thời gian tới”

Nhằm xây dựng và hoàn thiện báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư về “Phát triển Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”, trong 2 ngày, ngày 06/6 tại Hà Nội, và ngày 13/6/2018 tại thành phố Hồ Chí MinhBan Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo “Công tác phát triển y học cổ truyền Việt Nam: thực trạng, thách thức và định hướng công tác tham mưu trong thời gian tới”. Dự Hội thảo, có các đồng chí lãnh đạo Vụ Các vấn đề xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương), Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế), Hội Đông y Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Ban Tuyên giáo, Sở Y tế, Hội Đông y các tỉnh, thành phố, Viện nghiên cứu, Đại học, Bệnh viện

Hội thảo đã được nghe Báo cáo Thực trạng quản lý nhà nước về YDCT và một số định hướng trong thời gian tới do Cục quản lý YDCT; Báo cáo kết quả triển khai công tác phát triển dược liệu trong thời gian gần đây.

Hội thảo đã tập trung thảo luận về việc thực hiện các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam; Đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư, nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng. Công tác quản lý nhà nước về y dược cổ truyền (YDCT) dần đi vào nề nếp. Hệ thống văn bản pháp quy về lĩnh vực YDCT được xây dựng lồng ghép trong các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành. Bộ Y tế đã thành lập Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền. Ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở đều có cán bộ y tế chuyên trách công tác YDCT. Trên địa bàn toàn quốc, có 63 bệnh viện y học cổ truyền, trong đó có 2 bệnh viện Trung ương, 2 bệnh viện của bộ, ngành, 1 bệnh viện trực thuộc học viện, 58 bệnh viện y học cổ truyền tỉnh. Năm 2017, toàn quốc có 3933 phòng chẩn trị y học cổ truyền, 272 cơ sở hành nghề bài thuốc gia truyền, 149 cơ sở sản xuất thuốc đông dược, 333 cơ sở bán buôn dược liệu, 1358 cơ sở bán lẻ dược liệu. Nhân lực YDCT trong cơ sở khám chữa bệnh trên tổng số cán bộ y tế nói chung các tuyến tỉnh, huyện, xã là 8,27%; tỉ lệ khám chữa bệnh bằng YDCT tuyến tỉnh là 9,18%, tuyến huyện là 11,14%, tuyến xã là 22,59%. Công tác quản lý hành nghề YDCT được chú trọng; công tác nghiên cứu khoa học về YDCT ngày càng phát triển. Riêng năm 2017, đã có 6 đề tài cấp Bộ, 11 đề tài cấp tỉnh, 212 đề tài cấp cơ sở nghiên cứu về lĩnh vực YDCT. Các cơ chế, chính sách phát triển dược liệu, thuốc cổ truyền dần hoàn thiện. Việc hợp tác quốc tế về YDCT được đẩy mạnh.

Cùng với việc phát triển nền Đông y Việt Nam, trong thời gian qua, Hội Đông y Việt Nam cũng thực sự lớn mạnh. Hiện trên toàn quốc đã có 63/63 tỉnh, thành phố có tổ chức Hội. Ở cấp huyện, có 631/713 huyện có tổ chức Hội; có 6.429 cơ sở Hội cấp xã. Bên cạnh đó, toàn quốc đã có 118 tổ chức Hội Đông y ở các cơ sở Phật giáo, tịnh xá… Tính đến tháng 12/2017, tổng số Hội viên Hội Đông y Việt Nam là 70.179 người.

PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi, Viện trưởng Viện Dược liệu báo cáo tại Hội thảo

Tại Hội thảo, có nhiều tham luận làm rõ thêm tầm quan trọng của YDCT trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới. Trong đó, những tham luận của các nhà chuyên môn như TS.BS. Hoàng Thị Hoa Lý (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền), PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi (Viện trưởng Viện dược liệu), TTND. Trần Văn Bản (Hội Đông y Việt Nam) được đặc biệt chú ý. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp để khẳng định tốt hơn vai trò của YDCT trong đời sống.

Kết luận Hội thảo, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận những kiến nghị được các đại biểu nêu ra, đồng thời sẽ tổng hợp các tham luận để cùng với các thành viên trong ban soạn thảo xây dựng và hoàn thiện báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư về “Phát triển Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

(Nguồn tin: Tổng hợp)